Rīdzinieku – Latvijas valsts vienaudžu – vēlējumi valstij 100gadu jubilejā –vienkārši, viedi, iedvesmojoši

Tautas saimes grāmatā savus vēlējumus Latvijas valstij raksta valsts vienaudži, cilvēki, kuri ir  laikmeta vēsturiskās un sociālās atmiņas uzturētāji, kuri dzimuši un gājuši kopā ar Latvijas valsti visu gadsimtu.

Vienkārši, pat pieticīgi vēlējumi – taču visā dziļa jēga un viedums.

 

Velta Aukone, kas šai pasaulē dienas gaismu ieraudzīja pusstundu pirms Latvijas dzimšanas dienas, raksta Tautas saimes grāmatā:” Lai aug, labi, gudri, stipri bērni, tad Latvija zels un plauks!”

 

Valsts vienaudzis Aleksandrs Zvejnieks: “…Mūžam būt brīviem Latvijas ļaudīm! Latvija ir Latvijas cilvēki, mūsu lauki, pļavas, jūra, tāpēc strādāsim un dzīvosim pēc tīras sirdsapziņas, lai celtos aizvien augstāk!”

 

Hofertu dzimtas pārstāve Maruta Hoferte ir pārliecināta, ka “spēcīgas, strādīgas un gudras dzimtas ved Latviju nākamajā gadsimtā, lai mūsu pēcteči dzīvotu labāk par mums!…”

 

Vizma Ozolniece:” Dievs, svētī mūsu zemi, tautu un, lai nekad Latvijā nav jāpiedzīvo kari un  sakropļotas dzīves.”

 

Melānija Beatrise Jenčus: “…lai Latvija ir mūžam brīva valsts, kurā dzīvo laimīgas un stipras ģimenes!”.

 

Marija Kuzmina: “Lai Latvija izaug par stipru valsti, kurā dzīvo laimīgas ģimenes!…Lai valsts vairāk izrādītu  cieņu un rūpes par senioriem un bērniem!”

 

Vija Vētra: ”… Savai Dzimtenei vēlu saules mūžu un labu saimnieku!”

 

Elvīra Baldiņa, savukārt, novēl  kā acuraugu  glabāt tautas folkloras un dainu mantojumu.

 

Būtībā katrs vēlējums, gan savu roku rakstīts, gan lūdzot to pierakstīt saviem piederīgajiem ir apliecinājums tam, lai kāda būtu cilvēka tautība, nacionalitāte, lai kādi ceļi tos veduši uz valsts galvaspilsētu,  ir  veidojusies sabiedrība,  stiprinot valsts vēsturisko atmiņu, un, ticot modernai un gudrai valsts nākotnei. 

Piecos Grāmatas sējumos tiek apkopoti Rīgas iedzīvotāju vēlējumi, ierosinājumi, dzīves gaitā izkristalizējušās atziņas, pieredzes, domu graudi, apsveikumi Latvijas valstij nākamajam gadu simtam.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.