Rīgas aktīvākie seniori dodas izbraucienā pa veloceļu “Centrs-Mežaparks”

Rīgas aktīvākie seniori 27.09.2022 devās izbraucienā pa veloceļu “Centrs-Mežaparks”, lai novērtētu infrastruktūras pieejamību un drošību senioriem. Pirms brauciena notika apmācības nomas velosipēdu izmantošanai un drošai velobraukšanai, lai seniori būtu gatavi praktiskajam braucienam.

Vislielākais izaicinājums senioriem bija nokļūt no dienas centra Čaka ielā līdz veloceļam “Centrs-Mežaparks”, jo šajā posmā nav izveidots veloceļš, līdz ar to bija jābrauc kopējā satiksmē pa Pērnavas ielu, Brīvības ielu, Kliānu ielu, kur infrastruktūra nav pietiekami draudzīga velobraucējiem un gājējiem. Ietves bija šauras un apmales nelīdzenas un senioriem nebija drošības sajūta braucot kopā ar automašīnām. Uz ietvēm traucēja dažādi šķēršļi un vietām Kliānu ielā pie Valsts policijas ietves bija tik sliktā stāvoklī, ka velosipēdi bija jāstumj.

Uzbraucot uz veloceļa seniori jutās jau drošāk, bet problēmas sagādāja Brasas tilta remontu vieta, kur nebija skaidras norādes par veloceļa maršrutu. Senioriem grūtības radīja arī šaurās vietas ar stabiņiem, kur viens seniors netīšam tam uzbrauca virsū. Vislabāk senioriem patika brauciens pa Meža prospektu un Mežaparka teritorijā, kur ir izveidots pietiekami plats no gājējiem nodalīts veloceļš un kur iespējams droši un netraucēti pārvietoties savā joslā.

Seniori nejutās pietiekami droši uz veloceļa Kokneses prospektā, kur ir izveidots kopīgais gājēju un velobraucēju ceļš, šis posms bija šaurs, uz ietves traucēja gājēji, ceļa zīmes un nobrauktuves, kas padarīja braucienu nedrošāku.

Brauciens bija pietiekami izaicinošs, jo brauciena laikā bija nepieciešama arī tehniskā palīdzība un atbalsts senioriem un ne visiem izdevās nokļūt līdz galamērķim, bet kopumā seniori to novērtēja pozitīvi, jo deva iespēju izkustēties un labi pavadīt laiku saulainā rudens dienā.

Pēc braucieniem, tiks sagatavoti priekšlikumi pašvaldībai infrastruktūras uzlabošanai senioru vajadzībām.