Starptautiskās Senioru dienas ieskaņā biedrība ”Rīgas aktīvo senioru alianse” tiksies ar Labklājības ministru Gati Eglīti

Starptautiskās Senioru dienas ieskaņā

trešdien, 29. septembrī, plkst. 13:00

biedrība ”Rīgas aktīvo senioru alianse” tiksies ar Labklājības ministru Gati Eglīti.

Sarunā ar Labklājības ministru tiks skartas senioru dzīves aktualitātes, toskait, arī  jautājumi, kas daudziem senioriem nereti saistāmi ar elementāru   izdzīvošanu.

          “Covid-19 pandēmija vēl vairāk izcēlusi senioru problēmas – labklājības līmenis samazinās, nabadzības plaisa šķeļ sabiedrību, vientulība un atstumtība sajūtama teju katrā sarunā ar gados veciem cilvēkiem, izpaliek arī senioriem iepriekš ierastās pilsoniskās aktivitātes, kultūras pasākumu apmeklējumi, klātienes sarunas ar kolēģiem, draugiem, kaimiņiem. Zūd noderīguma sajūta sabiedrībai, valstij”, saka biedrības RASA valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare.

Ministrs, atbildot uz senioru jautājumiem, pastāstīs par to, kādas iespējas maznodrošinātiem senioriem un maznodrošinātām ģimenēm saņemt kvalitatīvas pārtikas pakas, kāds valsts sociālais atbalsts sagaidāms, kādas iespējas ministram veidot sociālās labklājības politiku ekstremālā situācijā.   

Biedrība vēlētos aktualizēt arī jautājumu par iespējamu valsts palīdzību vientuļiem veciem cilvēkiem, senioriem ar invaliditāti apgūt digitālās prasmes, lai mazinātu atstumtību no sabiedriski svarīgiem notikumiem, lai varētu paust savu viedokli sociālajos tīklos, iesaistīties savas pilsētas, reģiona vides problēmu apspriešanā. Šim mērķim nepieciešamais atbalsts saistās ar laikam atbilstošu viedtelefonu vai datoru, jo pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēki (aptauju rezultāti liecina) lieto novecojušus digitālos rīkus. Savukārt biedrība, kuras rīcībā ir teicami iekārtota datorklase, piedāvā veikt apmācību  digitālajās prasmēs.


Vēršam uzmanību, ka pasākumā seniori un uzaicinātie viesi var piedalīties, ievērojot valstī noteikto epidemioloģisko kārtību.